Ešte férovejšia dochádzka: Detekcia živosti dáva tvárovej biometrii nový rozmer

Kreativita ľudí pri snahe spáchať podvod nepozná hraníc. Aj tie najbezpečnejšie softvéry a rozpoznávacie zariadenia pravidelne čelia snahám o podvod. Rozpoznávanie tváre v biometrickej dochádzke sa im tiež nevyhýba. Avšak vďaka detekcii živosti dokážeme podvodom v dochádzke zamedziť.

liveness detekcia zivosti dochadzka

Rozpoznávanie tváre a živosti

Dochádzkové systémy na báze biometrie patria k tým najspoľahlivejším, ale tiež sa nevyhnú snahám podvodníkov tváriť sa, že sú niekým iným. Pokusy o neférové zaznamenanie dochádzky pomocou fotografii, videí či masiek sú bohužiaľ bežnou snahou niektorých ľudí o oklamanie aj toho najbezpečnejšieho systému. Je to práve detekcia živosti, ktorá dokáže rozpoznávaniu tváre dodať takpovediac ľudský rozmer – rozozná, či pred kamerou stojí skutočná osoba, alebo sa ju niekto snaží oklamať napríklad vytlačeným obrázkom.

Detekcia živosti je schopnosť biometrického systému rozlišovať medzi skutočnými – živými signálmi a falošnými signálmi. Má za cieľ zabrániť podvodom a zabezpečiť, aby bol biometrický systém schopný rozoznať skutočnú osobu od fotografie alebo videa.

Výhody detekcie živosti

Pri biometrickej dochádzke sa uplatňuje detekcia živosti ako dôležitý nástrojom pre eliminovanie podvodov. Overenie živosti pomocou zložitých algoritmov a nasnímaných kľúčových bodov detekuje “živosť” – živú osobu a rozozná ju od videa či fotografie.

Detekcia živosti využíva rôzne techniky a metódy, ako napríklad snímanie tepu, zistenie pohybu alebo zvukových signálov pomocou prístupového terminálu. Tieto metódy umožňujú rozlíšiť medzi skutočnými živými signálmi a falošnými signálmi, ktoré sa dajú vytvoriť pomocou napodobňovania.

Vďaka týmto procesom dokáže systém vyhodnotiť, či sa o vstup alebo zaznamenanie dochádzky pokúša reálna a oprávnená osoba. Férovosť je jednou z hlavných hodnôt, ktorú tvárová biometria s rozpoznávaním živosti firmám prináša.

Neriešte nezmyselné nezhody

Dochádzkové a prístupové systémy sú vďaka detekcii živosti bezpečnejšie a dokážu odhaliť podvod s dochádzkou rýchlejšie, ako doteraz. Spolu s rozpoznávaním tváre umožňuje živosť presnejšie a spoľahlivejšie overenie identity osôb. Týmto spôsobom sa minimalizuje riziko neoprávnených vstupov a pokusom o podvod s dochádzkou. Dochádzka je tak ešte férovejšia a môžete sa na ňu skutočne spoľahnúť.

Najpálčivejšia otázka na záver je: potrebujem výkonnejší hardvér k detekcii živosti?

Nie, pokiaľ máte naše novšie dochádzkové terminály. V takom prípade nie je žiaden problém aktivovať detekciu živosti aj pre vaše prístupové terminály. Stačí kontaktovať našu podporu.