Tvár alebo odtlačok prsta? Porovnajte si biometrické modality vo Fingere

Čítačky odtlačkov prstov poznáme niekoľko desaťročí, ale automatizované rozpoznávanie tváre zažíva boom až v posledných rokoch. V porovnaní sme sa pozreli na výhody a nevýhody oboch hlavných biometrických modalít vo Fingere.

tvar vs odtlacok

1. Bezpečnosť

Odtlačok prsta patrí vďaka unikátnemu vzoru každého človeka medzi najbezpečnejšie spôsoby overenia osôb vôbec. 

Tvárová biometria vďaka neurónovým sieťam zlepšila presnosť za posledné 4 roky približne 20-násobne. S rozvojom pokročilých metód proti podvodom ako napr. detekcia živosti, algoritmus odoláva aj podvodom s vytlačenou fotkou, 3D maskou alebo videom. 

Obe modality sú bezpečnejšie ako tradičné spôsoby overovania – karta, PIN, kľúč alebo heslo, ktoré sa môžu ľahko stratiť alebo vyzradiť. Rozdiely v bezpečnosti medzi odtlačkom prsta a detekciou tváre sú dnes len minimálne.

2. Jednoduchosť a pohodlnosť

Priloženie prsta k senzoru a následné otvorenie dverí je jednoduchý proces, ktorý trvá 1–2 sekundy. Tvárová biometria je jednoduchšia, otvorenie dverí alebo turniketu pohľadom je plne automatické a plynulé, proces trvá približne 1 sekundu. Pri správnom zapojení systému na to netreba vyvinúť žiadnu aktivitu. 

3. Rýchlosť

Obe modality ponúkajú okamžité overenie osoby. Rozhodujúcim parametrom v rýchlosti overenia je fyzický presun k čítačke prstov, ktorý je dlhší ako v prípade kamery, ktorá sníma tvár aj na diaľku. Tvárová biometria je preto rýchlejšia.

4. Bezdotykovosť

S tvárovou biometriou môžete zabudnúť na prikladanie prstov na špinavý skener. Pohľadom na terminál zaznamenáte dochádzku alebo otvoríte dvere aj bez toho, aby ste sa ho museli dotknúť.

Záver

V Innovatricse veríme, že tvárová biometria je budúcnosťou overovania totožnosti, najmä vďaka jednoduchosti a rýchlosti. Jej rastúcu popularitu dokazujú aj výskumy – podľa analýzy Emergen Research má trh s tvárovou biometriou rásť až 16 % ročne počas tejto dekády, podľa výskumu Mordor Intelligence to bude dokonca až 21 %. Zákazníci Fingery môžu využívať výhody tvárovej biometrie už dnes.

Ak chcete pripraviť ponuku pre Vašu firmu, kontaktujte nás.