Referencie

Digitalizácia dochádzky umožnila zaviesť vo firme s 37 pobočkami flexibilnú pracovnú dobu

sklad

Výrobná firma | Veľká firma | Dochádzkový systém | Biometria

Zavedením biometrického dochádzkového systému chcela spoločnosť Démos Trade a.s. umožniť pružnú pracovnú dobu, ponúknuť svojim zamestnancom väčšiu flexibilitu a zároveň vyriešiť problém s evidenciou zmien v dochádzke, ktorý bol predtým nejasný. Navyše spoločnosť má viac ako 800 zamestnancov v Česku, Poľsku a na slovensku.

Počiatočná situácia

800+ ZAMESTNANCOV | 37 POBOČIEK | 3 KRAJINY

 • Nedostatočné evidovanie dochádzky
 • Nepresný prehľad o prítomných na pracovisku
 • Počiatočný systém neumožňoval zavedenie flexibilnej pracovnej doby
 • Potreba mať všetko dochádzku zo všetkých pobočiek online a na jednom mieste
 • Potreba dostupnosti dochádzkových záznamov zo všetkých pobočiek a krajín

Realizované riešenie

DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM:

 • Online evidencia dochádzky
 • 39 biometrických terminálov
 • Evidencia dochádzky odtlačkom prsta, tvárovou biometriou, PIN kódom

Prínosy riešenia

 • Zavedenie flexibilnej pracovnej doby
 • Aktuálny prehľad o prítomných a neprítomných na pracovisku
 • Evidencia dochádzkových udalostí
 • Zľahčenie administrácie HR oddelenia
 • Jednotný online dochádzkový systém pre všetky pobočky a krajiny
 • Synchronizácia s internými systémami – mzdové systémy

Unikátnosť riešenia

 • Kompletné cloudové riešenie
 • Biometrické terminály
 • Funguje cez web a cez mobily
 • Okamžitý prístup k dátam o prítomnosti zamestnancov

Vyjadrenia

Výhodou terminálů od Fingery je mimo jiné to, že na jednom terminálu mají vlastně tři možnosti identifikace. Nemusí tak vedle sebe být zvlášť terminály na otisk prstu, zadávání kódu, a ještě čtečka karet,

popisuje Miroslav Hon, IT Business analytik společnosti Démos trade, a.s.