Reference

Evidence zaměstnanců na staveništi zvýšila bezpečnost a snížila náklady

Stavebnictví | Středně velká společnost | Docházkový a přístupový systém| Biometrie

Jedno z největších stavenišť na Slovensku používá systém Fingera k registraci osob a kontrole přístupu na staveniště. Požadavkem bylo použití biometrie tváře, která je rychlejší a spolehlivější ve srovnání s identifikací pomocí přístupových karet. Tím se zvýšila bezpečnost a zároveň se snížily náklady na registraci nových stavebníků.

Počáteční situace

1400 lidí v databázi | Venkovní prostory

 • Potřeba vysoké bezpečnosti při výstavbě
 • Aktuální přehled o přítomných zaměstnancích a dodavatelích
 • Žádné otisky prstů a žádné karty
 • Potřeba velmi rychlé registrace velkého počtu pracovníků

Realizované řešení

Docházkový a přístupový systém s biometrií tváře:

 • Evidence docházky zaměstnanců
 • Kontrola a evidence vstupů a výstupů ze staveniště
 • Zavedení biometrie obličeje
 • Online registrace prostřednictvím mobilního telefonu
 • Hardware: FingeraGo s připojením GSM
 • Mobilní aplikace

Přínosy řešení

 • Registrace nového zaměstnance za 20 sekund
 • 30 – 50 registrací denně
 • Ověřování totožnosti pomocí mobilního telefonu v terénu

Unikátnost řešení

 • Biometrie tváře zaručuje bezpečnost a spolehlivost
 • FingeraGo je vhodná pro venkovní a náročné prostředí
 • Mobilní aplikace pro rychlou registraci a identifikaci