Jak změnila pandemie nároky na docházku

V minulosti měly docházkové systémy za úkol zaznamenat, zda přišel zaměstnanec včas do práce, nepřetáhl přestávku na oběd a jestli přiznal každou návštěvu lékaře. Dnes je firmy využívají také na zdokonalení a zjednodušení komunikace se zaměstnanci.

onboarding

Co udělá většina zaměstnanců, když přijde ráno do práce? Přestože každého napadne káva, není tomu tak. V první řadě totiž musí zaregistrovat svůj příchod do docházkového systému.

Od vypuknutí pandemie koronaviru sice pracuje každý, kdo může, z domu, ale firmy nadále potřebují mít přehled o svých zaměstnancích. Paradoxně právě pandemie odhalila silné i slabé stránky docházkových systémů, které firmy využívají. Ty už totiž neslouží jenom na kontrolu toho, zda zaměstnanec dorazil na pracoviště, sledování odpracovaných hodin a dodržení stanoveného času na jídelní přestávku.

To potvrzuje i Michal Svienty, People and Culture manažer z Ikea Bratislava: „Díky pandemii jsme začali naplno využívat jednu z funkcionalit našeho docházkového systému, a to komunikovat s našimi zaměstnanci prostřednictvím SMS zpráv.“ Odhalili ale také nedostatky systému. V minulosti totiž práci z domu využívali jen minimálně. Nebylo tak nutné upgradovat systém na možnost dálkového přihlášení. Podle Svientyho právě tuto funkcionalitu v současné situaci velmi postrádají. Momentálně fungují tak, že se zaměstnanec ohlásí svému vedoucímu a ten ho manuálně zaregistruje do docházkového systému.

Flexibilita díky aplikaci

Chytrá mobilní aplikace, která by umožnila dálkové přihlášení zaměstnanců, je podle HR manažerky Innovatrics Daniely Vačkové přesně to, co firmám během pandemie nejvíce chybí na existujících docházkových systémech. „Pokud by ji měli, zaměstnanec by si v ní vyklikal informace o své nepřítomnosti do pár minut a odkudkoliv. Jeho nadřízenému by přišla notifikace a k žádosti by se tak mohl vyjádřit za pár sekund,“ vysvětluje Vačková.

Na tomto principu funguje i docházkový systém Fingera, který společnost Innovatrics vyvíjí. „V časech pandemie je to nenahraditelná pomoc pro zaměstnavatele i pro zaměstnance. Příslušný manažer okamžitě ví, s kým může počítat, kdo pracuje z domu, kdo je v kanceláři nebo kdo vůbec nepracuje. Mnohem efektivněji se tak dají organizovat online nebo osobní setkání či zřídit krizové týmy, jejichž přítomnost je na pracovišti nezbytná,“ popisuje výhody aplikace Vačková.

Samotnému Innovatricsu velmi pomohlo, když přidal do docházkového systému Fingera například kalendář. Ten vznikl na základě požadavků během pandemie. „Díky němu zjistíme informace o přítomnosti nebo nepřítomnosti kolegů rychle a spolehlivě. Pomáhá nám to při organizaci práce,“ dodává Vačková.

Online docházkový systém však nepomáhá vedoucím či HR manažerům jenom jako kontrolní nástroj. Ukazuje se, že je velmi prospěšný také pro zaměstnance, kteří nebyli zvyklí dělat celé dny z domu a nedokázali skloubit práci a soukromí. Tento poznatek vzešel z interního průzkumu, který si Innovatrics udělal. „Lidé si postupně našli rovnováhu mezi prací a rodinou a pomohla jim v tom i Fingera. Naučili se v aplikaci sledovat, kolik hodin už pracují, kdy mají čas na obědovou přestávku, a kdy mohou pracovní den zakončit,“ přibližuje Vačková.

Odhalí teplotu i odmítače roušek

I v době tvrdého lockdownu se však stále najde řada firem, v nichž musí být většina pracovníků fyzicky přítomna. Například v mlékárnách Zvolenský takto pracuje až 98 % zaměstnanců. HR manažerka mlékáren Anežka Oravcová vysvětluje, že díky tomu nemají ve firmě tak vysoké nároky na docházkový systém, jako firmy, jejichž zaměstnanci ve velkém přešli na home office.

Ale i pro takovéto zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci stále pracují přímo na pracovišti, má systém Fingera nezanedbatelné výhody. Dokáže například propojit docházkový terminál se snímačem tělesné teploty. Ten je spolehlivější než člověk, který při vstupu do budovy kontroluje teplotu ručním teploměrem. Díky správnému nastavení senzoru Fingera nepustí do prostor firmy nikoho se zvýšenou teplotou. „Oznámení o zvýšené teplotě se dají nastavit tak, aby chodila nadřízeným nebo strážné službě budovy,” vysvětluje Daniela Vačková.

Fingera se umí vypořádat také s těmi, kteří nemají žádnou ochranu tváře. Systém odhalí, jestli zaměstnanec vstupující do budovy má na tváři roušku a zda je správně nasazená. I Fingera tak bojuje při eliminaci nákazy koronavirem ve firmách a pomáhá zpomalit šíření pandemie.