Fingera

FINGERA je docházkový, přístupový a stravovací systém nové generace založený na biometrii. Využívá otisky prstů, rozpoznávání tváře nebo bezkontaktní karty RFID a mobilní aplikaci. Řešení Fingera dodává společnost Innovatrics, s. r. o., světový lídr v oblasti biometrických technologií.

Nejčastěji kladené otázky

 • Co je Fingera?

  FINGERA je moderní elektronický systém, který slouží jako:

  1. Přístupový systém – zajištění bezpečnosti osob a jejich majetku; systém kontroluje přístup osob do našeho objektu. Vstup na pracoviště je umožněn pouze zaměstnancům, kteří jsou v systému registrováni, případně lidem, kterým je vstup povolen v souladu s našimi vnitřními předpisy. Neoprávněným osobám vstup do našich prostorů systém neumožní.
  2. Evidence docházky – systém zaznamenává dobu, po kterou jsou zaměstnanci přítomni na pracovišti. To napomáhá při evidenci pracovní neschopnosti či služebních cest a také tomu, aby Vám byla správně vypočtena mzda.

 • Jak funguje přístupový a docházkový systém Fingera?

  U vchodů budov jsou umístěny čtečkypřístupové terminály, jejichž prostřednictvím se označuje příchod a odchod.
  Primárně se pro ověření totožnosti používá otisk prstu. Na každém prstu se totiž nacházejí papilární linie, které spolu vytvářejí charakteristické obrazce. Ty jsou pro každého člověka jedinečné. Na světě pravděpodobně neexistují dva jedinci, kteří by měli linie absolutně shodné. Pomocí otisku prstu je Vás tak možné spolehlivě odlišit od kohokoliv jiného.
  Podobně lze pro identifikaci využít snímek Vaší tváře, jelikož výrazné rysy v obličeji dospělých lidí jsou až na výjimky, zejména u dvojčat, rovněž unikátní. Případně lze pro přihlášení použít identifikační kartu, která je vybavená RFID čipem.
  Po přiložení prstu/tváře/karty se informace porovnají s číselnými daty uživatelů zaregistrovaných v paměti čtečky.
  Systém počítá s tím, že otisk či snímek není nikdy zcela stejný (obličej či prst se nepodaří přiložit vždy stejně, můžete mít dosud nezhojené poranění nebo nějaké drobné znečištění, třeba od propisky) a vyhodnocení tak probíhá s určitým procentem shody. Pokud se toto procento bodů shoduje, čtečka Vás identifikuje a dojde k Vašemu přihlášení. V opačném případě bude autorizace zamítnuta.
  Čas příchodu či odchodu (společně se zadaným účelem odchodu) jsou následně ze čtečky přenášeny přes internet na server, kde jsou údaje uloženy do databáze s docházkou.
  K systému se můžete připojit také vzdáleně. Využít k tomu můžete aplikaci, kterou si nainstalujete do svého mobilního zařízení. Můžete tak spravovat svou docházku i v případě, že pracujete z domova nebo jste momentálně na pracovní cestě. Systém zaznamená nejen čas přihlášení, ale automaticky také Vaši IP adresu a orientační polohu. Na konci měsíce systém Fingera automaticky zpracuje docházku, která je současně zaslána vedoucímu k odsouhlasení.

 • Proč je nutná evidence docházky?

  Podle zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost evidovat pracovní dobu zaměstnanců. Přesnou formu evidence zákoník práce nestanovuje. Musí ale umožňovat prokazatelně doložit veškerou odpracovanou dobu kontrole (například z inspektorátu práce). Evidence pracovní doby musí být přehledná a průkazná. Tato evidence slouží především ke zpracování mezd, tedy bez ní by nejen zaměstnavatel neplnil svoje povinnosti, ale nemohla by Vám být spočítána Vaše mzda. Evidenci musí zaměstnavatel archivovat.
  Evidence docházky pak slouží k zaznamenání doby, kdy se zaměstnanec nachází na pracovišti, což v praxi nemusí být vždy totožné s pracovní dobou, ale evidence docházky slouží jako podklad pro evidenci pracovní doby. Nadto napomáhá zajištěná Vaší bezpečnosti na pracovišti.

 • Je biometrická docházka bezpečná?

  Systémy evidence docházky pomocí otisků prstů či snímků tváře fungují na trhu již řadu let a bezpečnost mají perfektně ošetřenou.
  Zpracování dat probíhá vždy v souladu s platnými právními předpisy, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Systém neumožňuje využívání údajů k jiným účelům, než ke kterým byl vyroben, tedy pro evidování docházky a kontrole vstupu na pracoviště. Přístup k datům mají přitom jen zaměstnanci, kteří je potřebují k řádnému vykonávání svých pracovních povinností.
  Data jsou bezpečně uložena v cloudovém úložišti společnosti Amazon Web Services, a to výlučně na serverech, které jsou umístěné na území Evropské unie.
  Nejsou uchovávány fotografie nebo vzorky (fotka) otisku prstu! Tyto snímky slouží pouze pro identifikaci náhodných bodů, které jsou přeneseny do číselné podoby a po provedení jejich shody navždy mizí. Otisk tak nemůže být zneužitý, stejně jako tvář. Údaje jsou v databázi uchovány pouze po dobu, po kterou trvá důvod jejich zpracování. Nadobro odstraněny mohou být nejpozději ve lhůtě 3 let po ukončení pracovního poměru.

 • Jak Fingera zpracovává biometrické údaje?

  Způsob, který využívá systém FINGERA, spočívá v redukci otisku prstu jen na určité body. Z vybraných bodů se vytvoří šablona, která se pomocí matematické operace zpracuje na číselný formát, tzv. hash (zašifrovaný kód, který není volně čitelný). Tato operace je pouze jednosměrná a neumožňuje číslo převést zpět na původní otisk. V databáz je tedy namísto otisku prstu uloženo jen nicneříkající číslo, které nelze nijak zneužít. Při přihlašování se pak hash otisku prstu porovnává s údaji zaznamenanými v databázi.
  Analogicky funguje systém se snímkem obličeje, kdy jsou zaznamenány pouze charakteristické rysy, které jsou následně převedeny do číselného vyjádření, ze kterého nelze zrekonstruovat původní podobu tváře.
  Pro výše uvedené údaje platí současně zkrácená doba uchovávání. K jejich likvidaci dochází nejpozději následující pracovní den po ukončení Vašeho pracovního poměru, případně po změně identifikačního prostředku na jiný.

 • Jaký způsob identifikace pro docházku zvolit?

  Jedním z nejjednodušších řešení pro používání systému je otisk prstu. Použití otisku je praktické a výhodné hned z několika důvodů:
  1. Šetříte místo – Nemusíte s sebou neustále nosit identifikační kartu.
  2. Šetříte životní prostředí – Není potřeba vyrábět a doručovat žádné fyzické identifikační prostředky. Jste tak ohleduplní k životnímu prostředí (a také penězům, které za ně firma vydává). 
  3. Šetříte čas – Otisk prstu máte neustále „po ruce“, nikde ho nemůžete zapomenout, ztratit nebo omylem poškodit.
  Plnohodnotnou alternativou pro otisk prstu může být biomerie tváře, který má podobné výhody.
  Jelikož jsou však otisk prstu i snímek tváře považovány za biometrické osobní údaje, je pro jejich použití za účelem evidence docházky a pracovní doby potřeba udělit písemný souhlas.
  Kromě otisku prstu nebo snímku tváře však můžete pro identifikaci použít také kartu s RFID čipem.