Případové studie

Diagram Case Study Small

Menší firma

Problém:

Společnost vyrábějící potraviny používala kartový docházkový systém a narážela na podvody při přihlašování a odhlašování kvůli půjčování si karet mezi zaměstnanci. Stávalo se, že jeden člověk odhlásil i pět kolegů, přičemž ti na pracovišti už dávno nebyli.

Velikost společnosti:

50 zaměstnanců na jednom provozu

Řešení:

Fingera nainstalovala ve firmě samostatný Fingera terminál (Vlastnosti-Architektura), který se začal používat místo původního karetního docházkového systému. Ve společnosti ihned zaznamenali větší pracovní kázeň a rovněž zlepšení atmosféry na pracovišti. Navíc odpadly náklady na neustále vydávání náhradních karet za ty ztracené.

Diagram Case Study Medium

Střední firma

Problém:

Středně velká výrobní firma zaměstnává administrativní i výrobní pracovníky. Ředitel společnosti potřeboval mít přehled o docházce administrativy a zároveň kontrolovat vstup do výrobní haly.

Velikost společnosti:

120 zaměstnanců na jednom provozu, z toho 30 administrativních a 90 výrobních

Řešení:

Fingera nainstalovala ve společnosti docházkový terminál pro administrativu, přístupovou jednotku pro vstup do haly a propojil je přes existující LAN síť na server (Vlastnosti-Architektura). Zaměstnanci z kanceláří se přihlašovali na docházkovém terminálu a výrobní pracovníci měli kontrolovaný přístup do výrobní haly přes přístupovou jednotku. Obě zařízení byly synchronizované přes server, na kterém se prováděla i celá administrace a nastavení systému.

Diagram Case Study Big

Velká firma

Problém:

Majitel sítě obchodů s domácími potřebami chtěl mít centralizovaný přehled o docházce na všech pobočkách.

Velikost společnosti:

500 zaměstnanců na 12 pobočkách

Řešení:

Fingera nejdříve nainstalovala nejvhodnější řešení pro každou pobočku. Menší provozy měly pouze jeden samostatný terminál, zatímco větší měly několik terminálů připojených na server spolu s přístupovými jednotkami. Všechny pobočky se později synchronizovaly přes internet na hlavní server v centrále, kde se prováděla kompletní administrace a nastavení (Vlastnosti-Architektura).